Medlemskab/kontingent

Information:

Oplysning om ISBJØRNEN fås ved henvendelse til foreningens formand:
Elise Møller Jensen
Mail: strandbadeforeningen@isbjoernen.com

Eller foreningens kasserer:
Sanne Gregersen
Tlf. 55 25 38 55

Mail: strandbadeforeningen@isbjoernen.com

Indmeldelse:

Er du interesseret i at blive medlem, skal du udfylde blanketten online her.

Kontingent:

Kontingentet er gældende for ét kalenderår. Hvis vi modtager din indmeldelse efter 1. november, vil dit kontingent dække november og december + det efterfølgende år.

Det årlige medlemskontingent opkræves i november til betaling senest 15.november. Eksisterende medlemmer modtager en mail herom.

Kontingentet er 400 pr. år.

Nøglebrik:

Medlemskabet er personligt. Nøglebrik til båden giver kun adgang for medlemmet, og skal anvendes ved hver indgang på båden, hvor der sker en registrering. Det er således ikke tilladt at tage familie eller andre med. Misbrug vil medføre lukning af den elektroniske nøgle.

Ishøj Badeforening Isbjørnen har pt. en venteliste på ca. 80.
Der er et engangsgebyr på 250 kr. for at stå på ventelisten.

Du skal være fyldt 18 år for at komme på ventelisten.
Du får tilsendt en opkrævnings mail snarest muligt efter indmeldelsen!